Record: 3-1
DSC: N/A

Pool Play 1: 2 - Winner: Hammer Time (8 - 5)

Fri 3/17 11:00am MDT - D

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Sham Rocks
Rock Creek
*1 1 1 0 1 0 0 1 5
Hammer Time
Rock Creek
0 0 0 3 0 1 4 0 8

Pool Play 3: 2 - Winner: Hammer Time (7 - 6)

Fri 3/17 4:30pm MDT - E

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
St. Catty's Day
Denver, Rock Creek
*1 0 1 0 0 4 0 0 6
Hammer Time
Rock Creek
0 1 0 4 1 0 0 1 7

Pool Play 5: 2 - Winner: Hammer Time (11 - 0)

Sat 3/18 10:00am MDT - A

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Lucky Stones
Denver
*0 0 0 0 0 0 X X 0
Hammer Time
Rock Creek
4 2 1 2 1 1 X X 11

Braket Quarter Finals: A2 (A Semi Final) - Winner: Lámhaigh céanna ach níos fearr (7 - 5)

Sat 3/18 4:30pm MDT - E

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Hammer Time
Rock Creek
X X X X X X X X 5
Lámhaigh céanna ach níos fearr
Rock Creek
X X X X X X X X 7