Standings


Pool A

No Sweep Til Denver (3-1, DSC: N/A)
The Charmers (2-2, DSC: N/A)
Xanadu (1-3, DSC: N/A)
Happy Hour Hackers (0-4, DSC: N/A)Pool B

Hold My Beer (4-1, DSC: N/A)
Polo (3-2, DSC: N/A)
Andrews (2-3, DSC: N/A)
We'll Fix it in Post (1-4, DSC: N/A)Pool C

Blackmer (4-1, DSC: N/A)
Hack & Slash (4-2, DSC: N/A)
On the Rocks (3-3, DSC: N/A)
Afterbroom Delight (2-3, DSC: N/A)Pool D

Sobering (5-1, DSC: N/A)
Maewyn Maenot (2-2, DSC: N/A)
PLAID! (3-3, DSC: N/A)
Knetzger (0-4, DSC: N/A)Pool E

Comeback Queens (2-2, DSC: N/A)
Pace Yourselves (2-2, DSC: N/A)
Sweep and Simmer (2-2, DSC: N/A)
Kalsarikannit (2-4, DSC: N/A)Pool F

Ape Together Strong (3-1, DSC: N/A)
The Ducks (2-2, DSC: N/A)
Lewis (1-3, DSC: N/A)
Stavrakas (0-4, DSC: N/A)Pool G

Jackson (5-1, DSC: N/A)
Big Drinks (3-1, DSC: N/A)
Curlers in Andy's Residence (1-3, DSC: N/A)
John Bud (0-4, DSC: N/A)Pool H

Hicks (6-0, DSC: N/A)
ACME Curling (4-2, DSC: N/A)
Plan B (2-3, DSC: N/A)
Suhr, Yes Suhr (2-3, DSC: N/A)