Orange County Curling Club

Westminster, CA

Berndt (3-3)
Leichter (3-2)
Waddington (3-2)

Draw 1 (Women's) - Winner: Leichter (13 - 1)
Fri 9/29 9:30am PDT - Sheet 5

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Barbree
Wine Country
0 1 0 0 0 0 X X 1
Leichter
OC
*1 0 3 5 3 1 X X 13

Draw 2 (Men's Group A) - Winner: Waddington (8 - 5)
Fri 9/29 1:00pm PDT - Sheet 3

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
Cameron
Wine Country
2 1 0 1 0 0 1 0 0 5
Waddington
OC
*0 0 1 0 1 1 0 2 3 8

Draw 2 (Men's Group B) - Winner: Berndt (7 - 5)
Fri 9/29 1:00pm PDT - Sheet 5

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Stefani
Wine Country
*1 0 2 0 0 1 1 X 5
Berndt
OC
0 1 0 3 3 0 0 X 7

Draw 3 (Women's) - Winner: Leichter (10 - 0)
Fri 9/29 5:00pm PDT - Sheet 4

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Leichter
OC
4 3 2 1 X X X X 10
Suarez
San Diego
*0 0 0 0 X X X X 0

Draw 4 (Women's) - Winner: Asis (8 - 5)
Fri 9/29 8:30pm PDT - Sheet 1

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Leichter
OC
1 1 2 0 0 1 0 0 5
Asis
SVCC
*0 0 0 3 3 0 1 1 8

Draw 4 (Men's Group B) - Winner: Berndt (7 - 6)
Fri 9/29 8:30pm PDT - Sheet 4

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Berndt
OC
*0 3 0 1 0 2 0 1 7
Lazarowich
SVCC
1 0 1 0 2 0 2 0 6

Draw 4 (Men's Group A) - Winner: Spangler (9 - 4)
Fri 9/29 8:30pm PDT - Sheet 5

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Waddington
OC
0 1 2 0 1 0 0 X 4
Spangler
Wine Country
*5 0 0 2 0 1 1 X 9

Draw 6 (Men's Group B) - Winner: Hurst (7 - 6)
Sat 9/30 1:00pm PDT - Sheet 2

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Berndt
OC
*1 1 1 0 0 0 3 X 6
Hurst
Oval
0 0 0 3 1 3 0 X 7

Draw 6 (Women's) - Winner: Feldman (12 - 4)
Sat 9/30 1:00pm PDT - Sheet 3

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Feldman
Wine Country
2 4 0 2 0 0 4 X 12
Leichter
OC
*0 0 2 0 1 1 0 X 4

Draw 6 (Men's Group A) - Winner: Waddington (6 - 5)
Sat 9/30 1:00pm PDT - Sheet 4

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Waddington
OC
0 1 0 2 0 2 0 1 6
Clapham
San Diego
*1 0 1 0 1 0 2 0 5

Draw 7 (Men's Group B) - Winner: Malaret (10 - 2)
Sat 9/30 5:00pm PDT - Sheet 1

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Malaret
Oval
4 2 2 0 2 X X X 10
Berndt
OC
*0 0 0 2 0 X X X 2

Draw 7 (Men's Group A) - Winner: Waddington (8 - 6)
Sat 9/30 5:00pm PDT - Sheet 2

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
Nooris
San Diego
*2 0 1 0 1 0 2 0 0 6
Waddington
OC
0 0 0 2 0 2 0 2 2 8

Draw 8 (Women's) - Winner: Leichter (8 - 5)
Sat 9/30 8:30pm PDT - Sheet 2

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Malia
Wine Country
4 0 0 0 1 0 0 0 5
Leichter
OC
*0 1 3 1 0 1 1 1 8

Draw 8 (Men’s Group B Tiebreaker) - Winner: Berndt (9 - 6)
Sat 9/30 8:30pm PDT - Sheet 4

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Stefani
Wine Country
*1 0 2 0 2 1 0 0 6
Berndt
OC
0 2 0 4 0 0 1 2 9

Draw 9: M SF1 (Men’s Semifinal 1) - Winner: Spangler (7 - 1)
Sun 10/1 1:30pm PDT - Sheet 3

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Spangler
Wine Country
*2 1 0 1 2 1 X X 7
Berndt
OC
0 0 1 0 0 0 X X 1

Draw 9: M SF2 (Men’s Semifinal 2) - Winner: Hurst (9 - 5)
Sun 10/1 1:30pm PDT - Sheet 4

TeamH 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Hurst
Oval
*0 6 0 0 0 0 3 X 9
Waddington
OC
1 0 1 1 1 1 0 X 5